Bc. Sandra Sklárčíková

Bachelor's thesis

Proměny teorie a metodologie v kognitivní religionistice: Od programového přístupu k empiricky založenému výzkumu v laboratoři

Changes of theory and methodology in Cognitive Religion: From programmatic approach to empirical research in the laboratory
Abstract:
Bakalářská práce bude věnována dějinám kognitivního studia náboženství v Brně. Kognitivní přístup ke studiu náboženství má v Brně relativně krátkou historii, ale během ní se již podařilo dosáhnout významných výsledků částečně v oblasti samotného bádání, ale zejména pak v rozvíjení dobře fungující badatelské infrastruktury. Dnes je kognitivní studium náboženství na FF MU spojeno s činností Laboratoře …more
Abstract:
Bachelor thesis will be devoted to the history of the cognitive study of religion in Brno. Cognitive approach to the study of religion in Brno has a relatively short history, but already achieved some significant results in the research itself, especially in developing well-functioning research infrastructure. Today, the cognitive study of religion at Masaryk University is associated with the activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta