Veronika UBLOVÁ

Master's thesis

Mluvená čeština 16. a 17. století v korespondenci a rodinných pamětech

Czech speech in personal correspondence and family memoirs in the 16th and 17th centuries
Abstract:
Anotace MLUVENÁ ČEŠTINA 16. A 17. STOLETÍ V KORESPONDENCI A RODINNÝCH PAMĚTECH Tématem diplomové práce je jazyková analýza hláskoslovné a tvaroslovné roviny textů ze 16. století v dobové korespondenci a textů ze 2. poloviny 17. století v rodinných pamětech. Nejprve podáváme informace o období humanismu a baroka. V další kapitole věnujeme pozornost stavu češtiny na rozhraní humanismu a baroka a uvádíme …more
Abstract:
Annotation THE SPOKEN 16TH AND 17TH CENTURIES CZECH IN CORRESPONDENCE AND FAMILY MEMOIRS The topic of the diploma paper is the linguistic analysis of the phonetic and morphological levels of the 16th centrury texts in the period correspondence and the texts from the latter part of the 17th century in the family memoirs. First we report on the era of humanism and baroque. In the next chapter we pay …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 13744

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

UBLOVÁ, Veronika. Mluvená čeština 16. a 17. století v korespondenci a rodinných pamětech. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pedagogical Fakulty

Master programme / field:
Secondary School Teaching / ČJ-D/SŠ

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 6r527g 6r527g/2
6/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.