Martin KAŠING

Bakalářská práce

Analýza přírodního a umělého kryptoklimatu z hlediska proudění vzduchu a ventilace (na příkladu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech a Nittmannova dolu v Zálužné u Vítkova)

Analysis of natural and artificial cryptoclimates from the point of view of airflow and ventilation (example of The Giant Ondráš Cave in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Nittmann's Mine in Zálužná near Vítkov)
Anotace:
Hlavním cílem této práce je přispět k poznání ventilačních poměrů a klimatického faktoru proudění vzduchu v rámci kryptoklimatu důlního díla Nittmannova dolu v Zálužné a jeskynního mikroklimatu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech. K jejich studiu bylo přistupováno jednak prostřednictvím metody přesné detekce směrů pohybu vzduchových hmot uvnitř podzemních prostor s využitím stopovacího …více
Abstract:
Main aim of the thesis is to contribute to knowledge of ventilation and airflow as a climatic factor under the cryptoclimate of Nittmann's Mine in Zálužné and cave climate of Velká Ondrášova Cave in Moravskoslezské Beskydy Mts. The research was carried out using several methods, for one thing tracer gas was used for precise detection of airflow directions indoor underground areas, for another analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013
Zveřejnit od: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠING, Martin. Analýza přírodního a umělého kryptoklimatu z hlediska proudění vzduchu a ventilace (na příkladu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech a Nittmannova dolu v Zálužné u Vítkova). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie