Bc. Jan Svoboda

Diplomová práce

Napoleonic imagination in William Blake, William Wordsworth and George Gordon Byron

Napoleonic imagination in William Blake, William Wordsworth and George Gordon Byron
Anotace:
Diplomová práce se zabývá reflexí Napoleona Bonaparta v poezii Williama Blakea, Williama Wordswortha a George Gordona Byrona. Práce se zaměřuje na fakt, že každý z těchto básníků "konstruuje" svoji vlastní verzi Napoleona Bonaparta. William Blake representuje první generaci anglických romantiků. Napoleon pro něj představuje hrozbu a Blake jej pojímá jako tyrana a utlačovatele. Pro William Wordswortha …více
Abstract:
The thesis deals with William Wordsworth, William Blake and George Gordon Byron and their poetical reactions to Napoleon Bonaparte. The thesis focuses on the fact that each poet constructed his own image of Napoleon. William Blake represents older generation of English romanticism and he saw Napoleon mostly as a tyrant and oppressor. William Wordsworth projected his disillusionment and lost hopes into …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura