Bc. Martin Bakeš

Diplomová práce

Vizualizace růstu organických skořápek

Visualization of organic shell growth
Anotace:
Textová část diplomové práce popisuje principy tvorby organických skořápek, představuje základy použité počítačové grafiky a použité programové prostředky a popisuje implementaci programu. V příloze jsou ukázky upravených modelů lastur a hvězdic. Programová část diplomové práce obsahuje program Generátor organických objektů, který slouží k tvorbě organických skořápek a vizualizaci jejich růstu.
Abstract:
Text part of the diploma thesis describes principles of creating organic shells, it introduces basics of used computer graphics and used programming tools and describes implementation of the application. In attachment are examples of edited models of seashells and starfishes. The application part of the diploma thesis includes application Organic shell generator which is used for generating organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.