Bc. Martin Bakeš

Master's thesis

Vizualizace růstu organických skořápek

Visualization of organic shell growth
Abstract:
Textová část diplomové práce popisuje principy tvorby organických skořápek, představuje základy použité počítačové grafiky a použité programové prostředky a popisuje implementaci programu. V příloze jsou ukázky upravených modelů lastur a hvězdic. Programová část diplomové práce obsahuje program Generátor organických objektů, který slouží k tvorbě organických skořápek a vizualizaci jejich růstu.
Abstract:
Text part of the diploma thesis describes principles of creating organic shells, it introduces basics of used computer graphics and used programming tools and describes implementation of the application. In attachment are examples of edited models of seashells and starfishes. The application part of the diploma thesis includes application Organic shell generator which is used for generating organic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Beneš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.