Angelina Kostromina

Bakalářská práce

Historie vývoje účetnictví v Rusku

The history of development of accounting in Russia
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení historických faktorů vývoje účetnictví v Rusku. Práce je rozdělena do tří částí. Zaprvé postupně seznamuje české čtenáře s předpoklady vzniku účetnictví a dále s etapami jeho formování až do sovětského období včetně. Druhá část se věnuje prozkoumání národních normativních právních norem upravujících účetnictví a vlivu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to present historical factors of the development of accounting in Russia. The thesis is divided into three parts. Firstly, it gradually acquaints the Czech readers with the premises of the origin of accounting and with periods of its formation till the end of Soviet period. The second part is devoted to the review of the national legal norms of accounting and impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Marina Purina
  • Oponent: Michal Hora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74377