Tereza ENGOVÁ

Bakalářská práce

Večer u nás doma v průběhu roku

Evening at home during the year
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření série dvanácti obrazů na téma "Večer u nás doma v průběhu roku". Zvolená technika je malba akrylem na plátno. Součástí práce je rozbor procesu tvorby, analýza uplatněných prostředků, popis jednotlivých obrazů, inspirační zdroje, zasazení do umělecko-historického kontextu a rozbor současné figurativní malby u nás a v zahraničí.
Abstract:
The aim of this thesis is to paint a set of twelve paintings on a topic titled "An Evening at our home during the year." The chosen technique is acrylic painting on canvas. The work also includes the creation process analysis together with resources analysis, individual paintings descriptions, inspiration sources, fitting into the art-historical context and the analysis of contemporary figurative painting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mgr. Stanislav Poláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENGOVÁ, Tereza. Večer u nás doma v průběhu roku. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání