Lenka Formánková

Bakalářská práce

Kulturní turismus v lokální destinaci Táborsko

Cultural tourism in the local destination Táborsko
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem v lokální destinaci Táborsko. Cílem práce je zanalyzovat řízení a organizování turismu v této destinaci. V teoretické části jsou rozvedené definice turismu, předpokladů k jeho rozvoji, destinace turismu a destinačního managementu. V analytické části se práce zaměřuje už na samotné Táborsko, jehož přirozené středisko tvoří město Tábor proslavené svou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cultural tourism in the local destination Táborsko. The aim of the thesis is to analyze the management and organization of tourism in this destination. In the theoretical part there are delineated definitions of tourism, prerequisites for its development, tourism destination and destination management. In the analytical part, the thesis focuses on Táborsko itself, whose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Šárka Tittelbachová
  • Oponent: Milan Lindner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73892

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management