Lenka Formánková

Bachelor's thesis

Kulturní turismus v lokální destinaci Táborsko

Cultural tourism in the local destination Táborsko
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem v lokální destinaci Táborsko. Cílem práce je zanalyzovat řízení a organizování turismu v této destinaci. V teoretické části jsou rozvedené definice turismu, předpokladů k jeho rozvoji, destinace turismu a destinačního managementu. V analytické části se práce zaměřuje už na samotné Táborsko, jehož přirozené středisko tvoří město Tábor proslavené svou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with cultural tourism in the local destination Táborsko. The aim of the thesis is to analyze the management and organization of tourism in this destination. In the theoretical part there are delineated definitions of tourism, prerequisites for its development, tourism destination and destination management. In the analytical part, the thesis focuses on Táborsko itself, whose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Šárka Tittelbachová
  • Reader: Milan Lindner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73892