Daniel ELIÁŠ

Bakalářská práce

Informační technologie ve volnočasových aktivitách: hra Wherigo

Information technologies in free time activities: The Wherigo game
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá herní platformou Wherigo a jejím možným využitím ve výuce žáků ZŠ. První část bakalářské práce je věnována samotné platformě, její charakteristice a historii. Seznamuje teoreticky s principem hry na této platformě a doplňuje popis praktickou ukázkou. Druhá část práce se zaobírá již vytvořenými nebo jen navrhnutými verzemi her s využitím platformy ve výuce. Třetí kapitola …více
Abstract:
The present bachelor thesis deals with the Werigo platform and its usage in education of secondary school learners. The first part of the thesis introduces the platform, its characteristics and history. Moreover, it familiarizes readers with the principle of the platform and provides them with a practical sample session. The second part of the thesis focuses on the usege of the plarform in education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELIÁŠ, Daniel. Informační technologie ve volnočasových aktivitách: hra Wherigo. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání

Práce na příbuzné téma