Lukáš VALACH

Bakalářská práce

Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School

Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze and propose a new communications mix in language school ABECEDA s.r.o. The work is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part are described the resources for formation of marketing communications. The beginning of the practical part introduces the company on which is the analysis of the current communications mix implemented …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení a navržení nového komunikačního mixu v jazykové škole ABECEDA s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána východiska pro formování nástrojů marketingové komunikace a její následné začlenění do marketingového mixu. V praktické části jsou nejdříve uvedeny obecné informace o společnosti. Dále je uvedena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 13955

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíšil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALACH, Lukáš. Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi