Theses 

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k hodnotě BMI a pohlaví – Veronika KONČÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika KONČÁKOVÁ

Diplomová práce

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k hodnotě BMI a pohlaví

The intensity of food craving in relation to BMI and gender

Anotace: Cílem práce bylo popsat intenzitu bažení po jídle ve vztahu k hodnotě BMI a pohlaví. Praktická část práce byla zaměřena na získané odpovědi respondentů české verze dotazníku General Food-Craving Questionnaire ? Trait (G-FCQ-T). Celkový výzkumný soubor čítal 2042 respondentů. Z toho bylo 1251 žen (61,26 %) a 791 mužů (38,74 %). Mým úkolem bylo doplnit již existující soubor o chybějící vzorek lidí ve věku 30?59 let a 60 a výše. Věk respondentů se pohybuje v rozmezí 13?92 let. Sběr dat probíhal od dubna do září 2013. Statistické zpracování dat potvrdilo, že existuje vztah mezi hodnotou celkového skóre dotazníku G-FCQ-T a BMI. Při srovnávání rozdílu mezi muži a ženami v celkovém skóre dotazníku nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.

Abstract: This master?s thesis is dedicated to the description of the intensity of food craving in relation to Body Mass Index and gender. In the practical part of the work we try to evaluate the answers to the Czech version of the General Food-Craving Questionnaire ? Trait (G-FCQ-T). The total amount of participants was 2042 people. From this amount, it was 1251 females (61,26 %) and 791 males (38,74 %). My task was to add missing age groups (first group: people 30?59 years old, second group: people 60 years old and older). Age of the respondents ranges from 13 to 92 years. All the data were collected from April to September 2013. Statistical processing of the data confirmed that there is a relationship between the value of the total score of the questionnaire G-FCQ- T and BMI. When comparing the differences between men and women in the total score of the questionnaire we realized that there was not a statistically significant difference.

Klíčová slova: bažení po jídle, dotazník bažení po jídle, regulace příjmu potravy, Body Mass Index, obezita, rozdíly mezi muži a ženami

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 11. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

KONČÁKOVÁ, Veronika. Intenzita bažení po jídle ve vztahu k hodnotě BMI a pohlaví. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:56, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz