Michaela DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Substantivizovaný infinitiv v italštině ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv

Substantivized infinitive in Italian with respect to the other means of deverbal derivations of nouns
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je substantivizovaný infinitiv ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv. V první části budou definovány základní pojmy související s tématem substantivizovaného infinitivu, dále determinanty substantivizovaného infinitivu, jeho druhy, syntaktické elementy a funkce tohoto infinitivu. Pro ucelení poznatků budou zmíněny možné překlady tohoto jevu …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is a substantivized infinitive in the relationship with other ways of deverbal derivation of nouns. The first part deals with basic terms necessary for the objective of substantivized infinitive, then with all possible determinants of substantivized infinitive, with his kinds, with syntactical elements and with a function of this type of infinitive. Some possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Substantivizovaný infinitiv v italštině ve vztahu k ostatním způsobům deverbální derivace substantiv. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Italský jazyk

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6rgfcl 6rgfcl/2
9. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2017
Bulanova, L.
10. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.