Matěj NOVOTNÝ

Bakalářská práce

Zneužití zdrojů ionizujícího záření

Abuse of the Sources of Ionizing Radiation
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je shrnout problematiku možného zneužití zdrojů ionizujícího záření a především posoudit znalosti obyvatelstva Jihočeského kraje v oblasti zneužití zdrojů ionizujícího záření. Pro splnění stanovených cílů je nezbytné studium odborné literatury a formulace hypotéz, které jsou dále v práci testovány a zkoumány. Jednotlivé otázky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny …více
Abstract:
The goal of submitted bachelor thesis is to summarize the problem of a possible misuse of ionizing radiaton sources, and especially to evaluate the Region of South Bohemia´s citizens´ knowledge within the area of ionizing radiation sources misuse. To fulfill the given goals it is necessary to study expert literature as well as the formulation of hypotheses which are further tested and examined in action …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Matěj. Zneužití zdrojů ionizujícího záření. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6rgn87 6rgn87/2
16. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 8. 2016
Bulanova, L.
17. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.