Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Disertační práce

České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem.

Czech minority education in the Czechoslovak republic. To the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem.
Anotace:
Tématem dizertační práce je České obecné menšinové školství v období první Československé republiky. Autor ve své práci navazuje na dlouholetou historickou tradici zkoumání dějin českého/československého školství. Hlavním cílem dizertační práce je na základě historicko-pedagogického výzkumu poznat, popsat a interpretovat každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé …více
Abstract:
The Czech minority primary education during the period of the first Czechoslovak republic is the topic of this doctoral thesis. The author follows-up a long historical tradition of studying Czech/Czechoslovak education history as part of this thesis. The main aim of this doctoral thesis based on historical-pedagogical research is to identify, describe and interpret the everyday life of the Czech minority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta