Bc. Vladislava Krajčová

Diplomová práce

Vliv vosků v konzervačních přípravcích na vlastnosti usní

The influence of wax in conservation agents on properties of leather
Anotace:
Předměty vyrobené z usně jsou nedílnou součástí muzejních i jiných sbírek. Useň jako organický materiál si žádá pravidelné a komplexní konzervátorské zásahy. Základním konzervátorským zásahem u usní je jejich tukování. Složkou tukovacích směsí jsou i vosky, které na povrchu usně vytvářejí ochranný film. V u nás hojně užívané tukovací směsi VÚK je zastoupen japonský vosk. Produkce japonského vosku ale …více
Abstract:
Leather products are the integral part of museum and other collections. Leather as an organic material needs regular and complex conservation, which could prevent the degradation of leather. The basic part of leather conservation is the greasing of leather. Waxes included in greasing mixtures create the protective film on the leather surface. In our country is often used VÚK greasing mixture, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Alois Orlita, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování