Bc. Anzhela Orumbayeva

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of impact of current financial crisis on the U. S. banking sector and measures to overcome the crisis
Anotace:
Práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vývoj a vznik finanční krize na hypotečním trhu USA a její následné řešení. Nejprve jsou poskytnuty informace o vývoji a struktuře amerického bankovního systému a dále v teoretické a historické rovině o finančních krizích. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních …více
Abstract:
Work "Analysis of impact of current financial crisis on the banking sector in the USA and measures to overcome the crisis" describes the development and emergence of the financial crisis on the U.S. mortgage market and the subsequent solution. First, they are provided with information on the development and structure of the U.S. banking system, about financial crises and their historic courses. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní