Bc. Jozef Hrežo

Diplomová práce

Osobnostní charakteristiky uživatelů alkoholu jako návykové látky v rámci odvykací léčby

Personality characteristics of users of alcohol as an addictive substance in the treatment of addiction
Anotace:
Anotace Diplomová práce pojednává o problematice zneužívání alkoholu jako návykové látky, proces a příčiny vedoucí k vytvoření závislosti na alkoholu, jeho dopad na osobní, pracovní, rodinný a společenský život osob, které se staly na alkoholu závislé. Analýzou vlastní osobní zkušenosti a osobních zkušeností dalších zkoumaných osob na alkoholu závislých se zaměřuje na období vzniku závislosti, její …více
Abstract:
Annotation This diploma thesis deals with problems of alcohol abuse as an addictive substance, process, and the causes leading to the reliance on alcohol, its impact on personal, work, family and social life of people who have become dependent on alcohol. Analyzing my own personal experience and personal experiences of other examined persons depended on alcohol, the thesis focuses on the period of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika