Bc. Adriana Medveďová

Bakalářská práce

Dostupnost integrovaných systémů veřejné dopravy a jejich vliv na potřebu získání řidičského oprávnění mladých řidičů

Accessibility to integrated public transport systems and its impact on the need of young people for obtaining driving license
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje vztahu mezi dostupností veřejné hromadné dopravy a počtem držitelů řidičského oprávnění. Práce se zabývá rozborem vybraného území, které svým sídelním uspořádáním tvoří funkční region. Teoretická část práce je věnována vymezení pojmu region, dopravním systémům a problematice získávání řidičského oprávnění. Praktická část obsahuje vyhodnocení datových souborů o mladých …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with relationship between public transport accessibility and number of driver’s license holders. The thesis provides analysis of selected area, which by its arrangement constitutes functional region. Theoretical part is dedicated to general information about regions, transport systems and driver’s licenses. Empirical part contains evaluation of data on young drivers and demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.