David Hynek

Bakalářská práce

Rozhodovací stromy

Decision trees
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou rozhodovacích stromů, jakožto jednou z technik v oblasti data miningu. Součástí je i praktická část soustředící se na tvorbu a testování klasifikačního modelu v prostředí programu WEKA.
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the issue of the trees of decision representing one of the techniques in the field of data mining. The practical part, which follows the theoretical one, will concentrate on creating and testing of the classification model in the WEKA progam environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB287

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Barbora Tesařová
  • Oponent: Kamila Olševičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika