Ing. Michal Šťastný

Bakalářská práce

Realizace laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí PLC

Realization of laboratory task for motor control by PLC
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkami logického řízení a ovládání pomocí programovatelných logických automatů (PLC). Dále pojednává o řízení třífázových motorů s frekvenčními měniči. Následně spojuje obě tato témata. Práce je zaměřena na propojení PLC Siemens LOGO! a frekvenčního měniče Siemens Sinamics G110.
Abstract:
My thesis the issues of logical control using programmable logic controllers (PLC). Further discusses the control of three phase motors with frequency converters. Subsequently connects both these topics. This thesis is focused on linking PLC Siemens LOGO! and frequency inverter Siemens SINAMICS G110.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťastný, Michal. Realizace laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí PLC . Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky