Bc. Lenka Kubove

Bakalářská práce

Princip spravedlivé odměny za práci a vnitropodnikový mzdový systém

The Principle of the Equitable Remuneration for the Work and the Enterprise Wage System
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit vztah principu spravedlivé odměny za práci a vnitropodnikový mzdový systém. Postupovala jsem od vymezení základních pojmů, jejich funkcí a forem, principů a způsobů odměňování, platnou právní úpravu a specifikaci možných doplňkových forem odměn až k praktické části, kde jsem posuzovala i jejich využití v praxi. V praktické části jsem zjišťovala využívání a spokojenost …více
Abstract:
This work discusses the principle theme of fair reward and in-house payroll systems. My work based on this theme had a clear objective to give detailed information on the issue of remuneration. So I focused on the resolution of a wide range of employee compensation, that employer can take advantage of and uses for valuing its employees. I compare, describe, evaluate and examine employee benefits also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta