Bc. Jan SZITÁS

Master's thesis

Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Deployment Evalution of Manufacturing Execution Systém in Škoda Transportation a.s.
Abstract:
Tato diplomová práce obsahuje popis a zhodnocení nasazeného IS - Manufacturing Execution System ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Analýzou jednotlivých očekávaných přínosů systému, pomocí vhodných technik, práce reflektuje úroveň jejich naplnění. Práce obsahuje vyhodnocení provedených analýz spolu s formulacemi doporučených kroků.
Abstract:
This master's thesis deals with description and evaluation deployed IS - Manufacturing Execution System in company ŠKODA TRANSPORTATION a.s. By analysing each anticipated aspect of the system the level of its fulfilment is reflected using proper techniques. The thesis contains an evaluation of the conducted analyses along with formulations of recommended further steps.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZITÁS, Jan. Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/