Mgr. Tibor Oros

Bakalářská práce

Terapia Cesta a jej využitie v prevencii drogových závislostí

The Journey therapy and its exploitation in drug addiction prevention
Abstract:
In this work we devote to therapy options using the therapy named The Journey in prevention of drug addiction and the use of this therapy in the treatment of addictions. We deal with the problem of drug addiction and drug abuse. Furthermore, we presents various stages of addiction prevention, treatment approaches and different characteristics of psychotherapy, most commonly used in the treatment of …více
Abstract:
V tejto práci sa venujeme možnostiam využitia terapie Cesta v prevencii drogových závislostí a využitia tejto terapie v liečbe závislostí. Zaoberáme sa problematikou drogových závislostí a drog. Ďalej v práci uvádzame jednotlivé stupne prevencie závislostí, rôzne terapeutické prístupy a charakteristiky psychoterapií, najčastejšie používaných v liečbe drogových závislostí. Výskumné šetrenie umožní priblížiť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma