Ing. Dušan Teska

Diplomová práce

Neziskové organizácie v cestovnom ruchu - analýza regiónu (návrh založenia "Multifunkčného kultúrneho centra" v obci Moravské Lieskové

Non-profit organizations in tourism – analysis of the region (suggestion for the creation of "Multifunctional cultural centre" in Moravské Lieskové)
Abstract:
The theoretical part of this diploma thesis deals with problems of tourism and regional development, with problems of non-profit organizations’ operation and with problems of the third sector in general. The practical part of the diploma thesis deals with analysis of location – Moravské Lieskové, while stagnation of cultural and social life in this community can be identified as a result of analysis …více
Abstract:
Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá ako problematikou cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, tak aj problematikou fungovania neziskových organizácií a celkovo problematikou tretieho sektora. Praktická časť diplomovej práce sa venuje analýze lokality obce Moravské Lieskové, pričom za výsledok analýzy je možné označiť stagnáciu kultúrno-spoločenského života v obci. Toto zistenie považuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství