Ing. Dušan Teska

Master's thesis

Neziskové organizácie v cestovnom ruchu - analýza regiónu (návrh založenia "Multifunkčného kultúrneho centra" v obci Moravské Lieskové

Non-profit organizations in tourism – analysis of the region (suggestion for the creation of "Multifunctional cultural centre" in Moravské Lieskové)
Abstract:
The theoretical part of this diploma thesis deals with problems of tourism and regional development, with problems of non-profit organizations’ operation and with problems of the third sector in general. The practical part of the diploma thesis deals with analysis of location – Moravské Lieskové, while stagnation of cultural and social life in this community can be identified as a result of analysis …more
Abstract:
Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá ako problematikou cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, tak aj problematikou fungovania neziskových organizácií a celkovo problematikou tretieho sektora. Praktická časť diplomovej práce sa venuje analýze lokality obce Moravské Lieskové, pričom za výsledok analýzy je možné označiť stagnáciu kultúrno-spoločenského života v obci. Toto zistenie považuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Klánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management