Bc. František KLIMENDA

Bakalářská práce

Brzda kolejového vozidla

Railway Vehicle Brake
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na modernizaci brzd kolejového vozidla. Zdržová brzda bude nahrazena brzdou kotoučovou. Návrh kotoučové brzdy jsem vypracoval tak, aby brzdná dráha kolejového vozidla nepřesáhla předepsanou dráhu dle normy UIC. V úvodní části je uvedena rešerše a základní typy brzd, které se používají u železničních vozidel. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se brzdy skládají …více
Abstract:
Bachelor?s degree paper is focused on the railway vehicle brake modernization. A holding brake will be replaced by a disk brake. The disk brake design is created taking into consideration the condition that train braking distance shouldn?t oversize the required distance according to the UIC norms. The paper?s introduction part presents the research and basic brake types, which are used in trains. Some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMENDA, František. Brzda kolejového vozidla. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby