Bc. Lucie Libánská

Diplomová práce

Řízení zásob náhradních dílů

Spare parts inventory management
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je řízení zásob náhradních dílů údržby ve vybraném podniku. V rešeršní části je věnován prostor pro informace z oblasti systémů řízení zásob, náklady a rizika s ním spojené, diferenciace zásob, modely řízení zásob a význam optimalizace zásob náhradních dílů pro podnik. Analytická část představuje ve stručnosti společnost, které se optimalizace zásob týká. Dále detailně …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the management of inventory of maintenance spare parts in company. The research section informs about inventory management systems, costs and risks associated with them, inventory differentiation, inventory management models and the importance of optimizing inventory of spare parts for the company is given. The analytical part briefly presents the company. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Koblasa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Libánská, Lucie. Řízení zásob náhradních dílů. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství