Kateřina Dudrová

Bachelor's thesis

Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se …more
Abstract:
This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Nicole Grmelová
  • Reader: Pavlína Hubková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41367