Marcela DOLEŽELOVÁ

Bachelor's thesis

Speciální systémy stravování (alternativní výživa, přírodní strava, makrobiotická strava, vegetariánská strava)

Special boarding systems (alternative nutrition, natural, macrobiotic and vegetarian diet)
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo vymezení jednotlivých nekonvenčních směrů výživy. Práce je zaměřena na význam ve výživě osob z hlediska příjmu nutričně významných látek. Většinou se jedná o nedostatečný příjem především vitamínů a minerálních látek, ale i nadbytečný příjem určitých sloučenin. Ze speciálních systémů stravování práce obsahuje alternativní výživu, přírodní stravu, makrobiotickou stravu, vegetariánství …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine particular unconventional nutrition trends. The thesis is focused on importance in human nutrition in term of nutritionaly important substance intake. Mostly it is concerned in insufficient vitamin and mineral intake but on the other hand also in excessive intake of certain compounds. The thesis includes alternative, natural, macrobiotic and vegetable diet and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2009
Accessible from:: 28. 5. 2009
Identifier: 5267

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEŽELOVÁ, Marcela. Speciální systémy stravování (alternativní výživa, přírodní strava, makrobiotická strava, vegetariánská strava). Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies