Lukáš ŠVAJDA

Bakalářská práce

Multimediální prezetace romské hudby na internetovém serveru http://www.youtube.com

Multimedial prezentation romani music in server www.youtube.com
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá romskou hudbou a její prezentací na internetovém serveru http://youtube.com. Je koncipována do dvou oddílů. První oddíl se zabývá romskou hudbou z hlediska hudební formy, vybraných rámcových geografických oblastí Evropy, hudebních stylů, žánrů a mezižánrovými syntézami a fúzemi. Vše je dokladováno videoukázkami ze serveru YouTube. Druhý oddíl se zaměřuje na historii …více
Abstract:
This thesis deals with gypsy music and its presentation on the Internet server http://youtube.com. It is divided into two sections. The first section deals with gypsy music in terms of musical forms, selected geographic areas of Europe framework, musical styles, genres and their synthesis and mergers. Everything is documented with demonstration videos from YouTube. The second section focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVAJDA, Lukáš. Multimediální prezetace romské hudby na internetovém serveru http://www.youtube.com. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / matematika - hudební výchova (negarantovaný rozvrh)