Ivana Mrkvičková

Master's thesis

Výdaje na veřejnou zeleň v závislosti na různé parametry obcí v ČR za rok 2011

Expenses for Public Green Space as a Function of Various Parameters of Municipalities in the Czech Republik for 2011
Abstract:
Zeleň ve městech a obcích je důležitou součástí našeho života a působí na nás mnoha pozitivními vlivy. V České republice je zakládání, obnova a údržba veřejné zeleně v kompetenci měst a obcí. Jako s každou jinou veřejnou službou přichází problém s kvantitou a kvalitou jejího poskytování. Tato práce se zabývá vztahy, které vznikaly v roce 2011 mezi výdaji na veřejnou zeleň a různými parametry obcí. …more
Abstract:
Greenery in towns and cities are an important part of our lives and influences us in many positive ways. In the Czech Republic, the establishment, restoration and maintenance of public green areas within the competence of municipalities. As with every other public service there arises a problem with the quantity and quality of its provision. This paper deals with the relationships that developed in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: Eliška Vejchodská
  • Reader: Jan Ropický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34615

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí