Mgr. Mirka Soldánová

Bakalářská práce

Regionální politické strany a jejich postavení v regionálních stranických systémech – srovnání Sardinie a Sicílie

The regional political parties and their position in the regional party systems - a comparison of Sardinia and Sicily
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá regionálními politickými stranami a jejich postavením v regionálních stranických systémech na Sardinii a Sicílii v uplynulých dvaceti letech. Práce se také věnuje procesu regionalismu a volebnímu systému regionálních voleb v obou jihoitalských regionech se zvláštním statutem. Primárním cílem textu je analyzovat a komparovat postavení regionálních stran ve stranických …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the regional political parties and their position in the regional party systems in Sardinia and Sicily during the last twenty years. The thesis also engages in the process of regionalism and electoral system of regional elections in both South Italian regions with a special status. The main goal of this thesis is to analyze and compare the position of regional parties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Smrčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií