Bc. Sandra ŠODKOVÁ

Diplomová práce

Postoje k návykovým látkám a závislostnímu chování u dětí mladšího školního věku v kontextu stylů rodičovské výchovy a postojů rodičů ohledně návykových látek a závislostního chování

Attitudes and early drug experiences in younger school children in the context of parental styles and attitudes to drugs of parents.
Anotace:
Magisterská práce se zaměřuje na postoje ke drogám a závislostnímu chování u dětí a rodičů v kontextu rodičovských výchovných stylů podle koncepce Čápa a Boscheka (1994). Výzkum byl uskutečněn na 319 žácích 4., 5. a 6. tříd na základních školách v Moravskoslezském kraji a na 219 rodičích těchto žáků. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se postoje mezi dětmi a jejich rodiči signifikantně liší, zmapovat …více
Abstract:
The Master's thesis is focused on the attitudes towards drugs and addictive behavior of children and parents in the context of parenting styles according to the concept of Čáp and Boschek (1994). The research was conducted on 319 pupils of the 4th, 5th and 6th grades at primary schools in the Moravian-Silesian region and on 219 parents of these pupils. The aim of the research was to find out whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠODKOVÁ, Sandra. Postoje k návykovým látkám a závislostnímu chování u dětí mladšího školního věku v kontextu stylů rodičovské výchovy a postojů rodičů ohledně návykových látek a závislostního chování. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6s61a4 6s61a4/2
27. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.