Anna Hromková

Bakalářská práce

Rizika migrace a její dopady na hostitelskou zemi

Migration risks and its impact on the host country
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu, které je velice aktuální a se týkat celého světa. Toto téma bylo vybráno z důvodu současné migrační krize. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části, byly vysvětleny pojmy jako migrant, uprchlík, migrační trasy. Následně byly rozebrány problémy, které se týkají současné migrační krize, jakou jsou kvóty, zákony a legislativa …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a topic that is very current these days and is related to the whole world. This topic was chosen according to the current migration crisis. The bachelor thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, the terms migrant, refugee, migration routes are explained. Subsequently, issues relating to the current migration crisis, such as quotas, laws …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech