Kateřina Volfová

Bachelor's thesis

Vybrané značky kvality potravin a jejich vliv na spotřebitele

Selected food quality marks and their influence on consumers
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje značkám kvality potravin a jejich vlivu na spotřebitele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojmy značka a kvalita. V rámci této části jsou vzpomenuty základní charakteristiky značek a význam značek pro spotřebitele. Teoretická část se dále věnuje vysvětlení pojmu kvalita, jejímu významu v legislativě, řízení kvality v potravinářském …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with food quality marks and their influence on consumers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the concepts of brand and quality. The basic characteristics of brands and the importance of brands for consumers are outlined in this section. The theoretical part further explains the conception of quality, its importance in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedúci: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30598