Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Mgr. Magdalena Jírová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Magdalena Jírová

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Ilegal Acts

Anotace: Diplomová práce se zabývá sociálními deviacemi, protiprávním jednáním a vzájemným vztahem mezi oběma pojmy. Zabývala jsem se příčinami sociálně deviantních jevů exogenními i endogenními i biologickými, psychologickými a sociologickými teoriemi, které mají za cíl vysvětlit vznik sociálně deviantních jevů. Mimo jiné jsem ve vztahu k sociálním deviacím definovala pojem normality a zabývala jsem se významem a chápáním deviací v postmoderní společnosti. Druhá část práce je věnována fenoménu práva, pojmu protiprávního jednání a vzájemnému vztahu mezi sociálními deviacemi a protiprávním jednáním.

Abstract: My thesis deals with social deviation, illegal acts and with relations and differences between deviation and illegal act. The thesis deals with deviance by a close examination of the main theoretical interpretations. I also defined a concept of normality. The second part of my thesis deals with the concept of law, illegal act a differences between social deviation and illegal act as an extreme form of social deviation. I described illegal act as a violation of formally enected law.

Klíčová slova: sociální deviace, teoretické přístupy, příčiny sociálních deviací, postmoderní společnost, normalita, pojem práva, protiprávní jednání, social deviation, theoretical interpretations, causations of social devation, postmodern society, normality, concept of law, illegal act.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz