Mgr. Jakub Peša

Bakalářská práce

Demokratický bankrot: Islandská krize v mezinárodním kontextu

Democratic bankruptcy: Islandic crisis in international context
Anotace:
Tato práce se zabývá úspěšným zotavením Islandu z finanční krize, přičemž důraz je kladen na roli dvou referend, kterými Islanďané odmítli dohody o vyplacení garancí vkladatelům z Velké Británie a Nizozemí. První část práce je úvodem do problematiky finanční krize a sporu s britskou a nizozemskou vládou, druhá pak nahlíží na Island z makroekonomického pohledu a odhaluje jeho silné i slabé stránky. …více
Abstract:
This thesis deals with Icelandic successful recovery from financial crisis. The emphasis is put on the role played by the two referendums, by which Icelanders declined reimbursement agreements with United Kingdom and the Netherlands. First part introduces the financial crisis that stroke Iceland and dispute with British and Dutch government. Second part views Iceland from macroeconomic perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií