Bc. Jakub Vondráček

Master's thesis

Vymáhání pohledávek v MSP

Debt Collection in SMEs
Abstract:
Tématem diplomové práce je vymáhání pohledávek v malých a středních podnicích. Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními definicemi spojenými s vybraným tématem, jako je definice malých a středních podniků, problematika pohledávek včetně jejich případného vymáhání prostřednictvím insolvenčního či exekučního řízení. Praktická …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the recovery of receivables in small and medium enterprises. The thesis is divided into two basic parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the basic definitions related to the chosen topic, such as the definition of small and medium-sized enterprises, the issue of receivables including their possible enforcement through insolvency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance