Theses 

Integrace dohledu nad finančním trhem z hlediska institucionálního a funkčního – JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Disertační práce

Integrace dohledu nad finančním trhem z hlediska institucionálního a funkčního

Integration of supervision on the financial market based on the institutional and functional view

Anotace: Tato práce zkoumá integraci dohledu nad finančním trhem v mezinárodním měřítku, zejména se zaměřením na právo EU a aktuální procesy odehrávající se v této oblasti. Právě legislativní dění na EU úrovni má zásadní vliv i na právní úpravu v České republice, o níž je v této práci také pojednáno a kde integrace dohledu probíhá taktéž. Tato práce se snaží mimo jiné nalézt příčiny stále probíhajícího procesu integrace dohledu nad finančním trhem se snahou o zjištění, zda je směr, kterým se mezinárodní integrace ubírá, tím směrem správným. Hlavním cílem práce je zjištění, zda již samotným procesem integrace dochází ke zvýšení efektivity dohledu nad finančním trhem a současně snížení systémového rizika ohrožení stability finančního trhu. Výzkum v rámci této práce směřuje také ke zjištění, zda funkce regulace nad finančním trhem byla velmi významně integrována do dohledu nad finančním trhem a stala se do jisté míry preventivním – primárním dohledem.

Abstract: This thesis analyses the integration of financial market supervision at the international level, particularly focusing on EU law and the actual processes taking place in this area (system). Currently legislative action at the EU level has a significant impact on legislation in the Czech Republic, with which this work is also of concerned together with where the integration of supervision takes place.. This thesis seeks among other things to find the causes increasingly ongoing process of integration of financial market supervision and determine whether the direction in which the international integration is going, is the right way. The main objective of this thesis is to determine, whether the process of integration increases itself the efficiency of financial market supervision, while simultaneously reducing systemic risk to financial market stability. The research in this thesis also seeks to determine whether the function of regulation of the financial market has been significantly integrated into the financial market supervision and has become to a certain extent preventive - primary supervision.

Klíčová slova: Integrace, dohled, finanční trh, sjednocení, bankovní unie, jednotný trh, instituce finančního trhu, Integration, supervision, financial market, Banking Union, single market, institutions of the financial market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., dr hab. Prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz