Štěpán DUBSKÝ

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with extended competence (powers)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na obce třetího typu, které mají největší rozsah výkonu státní správy v přenesené působnosti, obce s rozšířenou působností. Na začátku této práce je popsán celkový vývoj územní samosprávy od jejího vzniku až do dnešní podoby a jsou zde objasněny klíčové pojmy k pochopení celé problematiky. Druhá část je poté věnována obci s rozšířenou působností jako takové, jejímu …více
Abstract:
This thesis is focused on municipalities of the third type, which have the largest range of state administration in delegated powers, municipalities with extended competence. At the beginning of this thesis describes the overall development of local government from its inception until today, and are explained key concepts to understand the whole issue. The second part is dedicated to the municipality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBSKÝ, Štěpán. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/