Wei Xiong

Diplomová práce

Designing Marketing Communication for Enrollment of Chinese Students at the Faculty of Economics

Designing Marketing Communication for Enrollment of Chinese Students at the Faculty of Economics
Anotace:
Higher education market already become one of the most important sectors in today’s global economy, Universities today are increasingly competing for international students in response to trends in global student mobility. Under this circumstance, compare to the global trend, Czech universities consider just at beginning stage,The VŠB-EkF Technical University of Ostrava Faculty of Economic has signed …více
Abstract:
Higher education market already become one of the most important sectors in today’s global economy, Universities today are increasingly competing for international students in response to trends in global student mobility. Under this circumstance, compare to the global trend, Czech universities consider just at beginning stage,The VŠB-EkF Technical University of Ostrava Faculty of Economic has signed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Lenka Heczková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod