Mgr. Klára Hořínková

Bakalářská práce

Hra předškolního dítěte z hlediska pohlaví.

Game of preschool children in terms of gender.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast dětské hry v předškolním věku a rozdíly ve hře chlapců a dívek. V teoretické části především charakterizuji hru, její druhy a význam hraček. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká je podobnost či odlišnost hry chlapců a dívek. V empirické části prezentuji výsledky výzkumu použitého pro moji práci a odpovídám na výzkumné otázky.
Abstract:
The bachelar thesis concentrates on the section of games for children of preschool age and differences between game boys and girls. In the theoretical part mainly describe the game, types of game and importance of toys. The aim of this work is to determine, what is the analogy or difference of game boys and girls. In the empirical part I present the results of the research used for my work and I answer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika