Bc. David Kupka

Master's thesis

Subkultura Hip-Hop

The Hip-Hop Subculture
Anotácia:
Diplomová práce „Subkultura Hip-Hop“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část a zabývá se hiphopovou subkulturou. Teoretická část diplomové práce obsahuje vysvětlení pojmu kultura a její stručný historický vývoj. Dále obsahuje definice pojmu subkultura a jednotlivé teorie subkultur, které popisují subkultury z historického hlediska, přes moderní pojetí, až po dnešní postmoderní koncepce. Součástí …viac
Abstract:
The Master´s thesis „The Hip-Hop Subculture“ is divided into theoretical and practical part and deals with hip hop subculture. The theoretical part of the Master´s thesis contains explanation of the culture and its brief historical development. It also consists of a definitions of subculture and various theories of subcultures, which describes subcultures from historical point of view, through the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta