Bc. Martin Duľa

Master's thesis

Početnost, populační hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a jeho potravní ekologie v porovnání s vlkem obecným (Canis lupus)

The abundance, population density of lynx (Lynx lynx) in PLA Kysuce and its prey ecology in comparison with wolf (Canis lupus)
Abstract:
This Master´s thesis is primaly dedicated to abundance and population density estimations of the Eurasian lynx (Lynx lynx) on the area of interest in protected landscape area (PLA) Kysuce using white-flash cameras in combination with capture-mark-recapture (CMR) and spatial capture recapture models (SCR) in consecutive winter seasons of determination monitoring. Second part of research is devoted to …more
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se primárně věnuje odhadu početnosti a populační hustoty rysa ostrovida (Lynx lynx) v zájmovém území CHKO Kysuce při využití fotopastí s bílým bleskem a modelů CMR (capture-mark-recapture) a SCR (spatial capture-recapture) ve dvou po sobě následujících zimách deterministického fotomonitoringu. Druhá část výzkumu je věnována potravní ekologii rysa v porovnání s potravní ekologií …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Ecological and Evolutionary Biology / Zoology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.