Jiří JIRÁSEK

Bakalářská práce

Oprava poškození draku letadla vzniklého běžným leteckým provozem

Airframe operating damage repair
Anotace:
Cílem práce je poskytnout ucelený přehled možných poškození draku letadla, která mohou nastat v běžném leteckém provozu, možné postupy, technologie a materiály pro provedení jejich oprav.
Abstract:
The goal of thesis is to provide a compact overview of possible damages of the airframe of the aircraft, which may occur in common air traffic, possible procedures, technologies and materials for the performance of their repair.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Majrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁSEK, Jiří. Oprava poškození draku letadla vzniklého běžným leteckým provozem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě

Práce na příbuzné téma