Lukáš RYNDA

Diplomová práce

Nakládání s odpady ze zdravotnictví se zaměřením na nemocnici v Litoměřicích

The treatment with waste of public health with a view to the Litoměřice hospital
Anotace:
V úvodní části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy a je popsána legislativa. Práce pokračuje charakteristikou zdravotnických odpadů, popisem nakládání s nimi, jejich klasifikací a také je uvedeno, jak má být školen zdravotnický personál. V praktické části je popsáno nakládání s odpady v Městské nemocnici v Litoměřicích. Jsou zhodnoceny jednotlivé druhy a množství odpadů vyprodukovaných litoměřickou …více
Abstract:
In the introductory section of this thesis, basic concepts are defined and legislation is described. The thesis deals with the characteristics of medical waste, its handling and classification, and how medical personnel should be trained. The practical part describes how waste is dealt with in the City Hospital in Litoměřice. The various types and quantities of waste produced by Litoměřice hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYNDA, Lukáš. Nakládání s odpady ze zdravotnictví se zaměřením na nemocnici v Litoměřicích. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí