Lukáš PADUA

Bakalářská práce

Konstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061

Design of a variable air pipeline for testing characteristics of fans in accordance with ČSN 123061
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu variabilní zkušební trati pro měření P-Q charakteristiky ventilátorů v souladu s normou ČSN 123061. Obsahuje popis a rozdělení ventilátorů, návrh variabilní tratě a výběr vhodných snímačů pro měřící trať.
Abstract:
This thesis describes a design of a variable testing track for measuring the P-Q characteristic of ventilators in accordance to norm ČSN 123061. It presents a description and classification of ventilators, design of the variable track and selection of suitable sensors for the measuring track.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PADUA, Lukáš. Konstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce průmyslové techniky

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.