Bc. Radek Pospíšil

Diplomová práce

Současný stav hospodářské a měnové unie a její rozšiřování: Současné přípravy ČR na přijetí eura

Current state of the Economic and Monetary Union and its enlargement: Present preparation of the Czech Republic for the euro adoption
Anotace:
Tato Diplomová práce je zaměřena na hospodářskou a měnovou unii. Zabývá se historií HMU, dále rozebírá Maastrichtskou smlouvu a její etapy. Detailně se zaměřuje na podmínky vstupu do eurozóny. Práce sleduje cestu úspěšných i neúspěšných kandidátů na zavedení eura a využívá jejich zkušeností. Primárně je zaměřena na Českou republiku a její přípravy. Ze zjištěných informací vytváří závěry, které hodnotí …více
Abstract:
This thesis is focused on the Economic and Monetary Union. It deals with the history of EMU. It analyses the Maastricht Treaty and its phases. It focuses in detail on the conditions of entry into the euro area. The work follows the path of successful and unsuccessful candidates for the adoption of euro and shows their experience. Above all, the thesis focuses on the Czech Republic and its preparations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní